OCHRANA SOUKROMÍ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

M&M Reality Invest a.s., IČ: 06048111
se sídlem Moravanů 2153/37, Břevnov, 169 00 Praha 6
Email: info@mmreality.cz

 1. V případě zájmu klienta vyjádřeného odesláním kontaktního formuláře o nabídku poskytovaných služeb, bude společnost M&M Reality Invest a.s. za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje takovéhoto klienta, a to vždy minimálně v rozsahu, které klient poskytl.
 2. Poskytnuté osobní údaje bude společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení požadované nabídky poskytovaných služeb, dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti M&M Reality Invest a.s.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti M&M Reality Invest a.s. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost M&M Reality Invest a.s. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost M&M Reality Invest a.s. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny M & M reality holding a.s.
 3. Při zpracování osobních údajů společností M&M Reality Invest a.s. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
 4. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává;
  2. právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  3. právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  4. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů;
  6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
 5. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti M&M Reality Invest a.s. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny M&M Reality Invest a.s. nebo pro ochranu před případnými soudními spory).
 6. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti M&M Reality Invest a.s. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 1.
 7. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost M&M Reality Invest a.s. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz
CHCI INVESTOVAT